Servicii

Serviciul de Ambulanță Județean Teleorman vă stă permanent la dispoziție, oferind servicii medicale de urgență şi transport sanitar precum şi asistență medicală preventivă la diverse manifestări sportive, sociale, culturale, politice, religioase etc.

Asistenţă medicală preventivă

Solicitarea pentru furnizarea de asistenţă medicală preventivă se va efectua în scris, cu minim 5 zile înainte de data competiţiei/manifestării. Aceasta trebuie să cuprindă obligatoriu:

 • tipul manifestării (competiţie sportivă, culturală etc.)
 • data manifestării şi locul exact de desfăşurare a manifestării
 • intervalul orar pentru care se solicită asistenţa medicală preventivă
 • persoana de contact şi numărul de telefon al acesteia
 • ştampila rotundă a entităţii organizatoare


Cererea (modelul poate fi descărcat de aici) se depune la secretariatul Serviciului de Ambulanță Județean Teleorman, din Alexandria, strada Libertății, nr. 1, de luni până vineri între orele 8-15.

Transport asistat contra cost la cerere

Solicitarea pentru transport asistat contra cost la cerere se va efectua în scris.

Cererea (modelul poate fi descărcat de aici) se depune la secretariatul Serviciului de Ambulanță Județean Teleorman, din Alexandria, strada Libertății, nr. 1, de luni până vineri între orele 8-15.

Contravaloarea serviciilor va fi calculată de Serviciul de Ambulanță Județean Teleorman şi achitată de solicitant în numerar, la casieria unităţii sau prin virament bancar în contul SAJ Teleorman, cod fiscal 7491894, deschis la Trezoreria Alexandria, cod IBAN: RO28TREZ6065032XXX006563.

Comunicarea documentelor medicale personale

Solicitarea pentru comunicarea documentelor medicale personale se va efectua in scris, folosind formularul ce poate fi descărcat de aici și se depune la secretariatul Serviciului de Ambulanță Județean Teleorman, din Alexandria, strada Libertății, nr. 1, de luni până vineri între orele 8-15.

Asistență medicală de urgență şi transport sanitar

Pachetul de servicii medicale în asistența medicală de urgență şi transport sanitar:

Urgențe medico-chirurgicale 

 • accident rutier;
 • accidente determinate de factori de mediu;
 • accidente diverse;
 • accidente feroviare;
 • alergii;
 • arsuri;
 • avc (apoplexie);
 • boală nediagnosticată;
 • bolnav psihic;
 • cefalee;
 • conflicte si agresiuni fizice;
 • convulsii;
 • copil bolnav;
 • diabet zaharat;
 • dureri abdominale sau de spate;
 • dureri toracice;
 • febră;
 • hemoragie gravă;
 • incendii;
 • incidente provocate de animale / insecte;
 • intoxicaţii;
 • leșin (sincopă);
 • leziuni ale capului, feţei şi ale gâtului;
 • leziuni chimice;
 • moarte suspectă;
 • obstetrică – ginecologie;
 • ochiul;
 • persoană inconștientă;
 • persoane conștiente căzute în locuri publice;
 • probleme respiratorii severe;
 • psihiatrie;
 • sângerarea (hemoragie minoră);
 • tentativă de suicid;
 • tuse, probleme respiratorii minore;
 • urechea.

Transport medical asistat

 • transportul urgenţelor medico-chirurgicale;
 • transportul bolnavilor cu boli infecto-contagioase;
 • transportul urgenţelor toxicologice voluntare sau involuntare;
 • transportul urgenţelor apărute ca urmare a acţiunii agenţilor fizici, chimici, naturali (arsuri, înec, îngheţ), cu excepţia accidentelor de muncă;
 • transportul urgenţelor obstetricale şi al gravidei în vederea naşterii;
 • transportul accidentaţilor în urma unor accidente de circulaţie;
 • transportul victimelor care apar în urma dezastrelor;
 • transportul copiilor prematuri în condiţii corespunzătoare de la locul de naştere la unităţile sanitare de specialitate şi de la acestea la domiciliu;
 • transportul la spital pentru internare sau investigaţii nou-născutului până la 3 luni şi al persoanelor nedeplasabile: asiguraţii de orice vârstă cu insuficienţă motorie a trenului inferior din orice cauză, insuficienţă cardiacă clasa IV - NIHA, bolnavi în fază terminală numai la recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate;
 • transportul la spital al nou-născutului şi al lehuzei care a născut la domiciliu;
 • transportul pacienţilor internaţi care se află în stare critică, transferaţi la un alt spital;
 • transportul pacienţilor din unităţile sau compartimentele de primiri urgenţe, care nu se află în stare critică, la o altă unitate sanitară sau la o altă clădire aparţinând unităţii sanitare respective, în vederea internării, investigării sau efectuării unui consult de specialitate;
 • transport pentru transferul interclinic al pacientului critic neinternat care a beneficiat de servicii medicale în UPU/CPU al unui spital la alt spital.

Transport sanitar

 • transportul de sânge şi derivate, ţesuturi şi organe, precum şi transportul primitorului în vederea efectuării transplantului în condiţii de urgenţă de la furnizor/domiciliu către unitatea spitalicească;
 • transportul medicului dus-întors în vederea constatării unui deces în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi în zilele de sărbători legale pentru eliberarea certificatului constatator al decesului în condiţiile prevăzute de lege;
 • transportul echipajului de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi, după caz, transportul pacientului care nu se află în stare critică şi nu necesită monitorizare şi îngrijiri medicale speciale pe durata transportului la unitatea sanitară, dacă se impune asistenţă medicală de specialitate ce nu poate fi acordată la domiciliu.

Transport sanitar neasistat

 • Transportul copiilor dializaţi cu vârsta cuprinsă între 0 - 18 ani şi a persoanelor peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulţi, de la centrul de dializă până la domiciliul acestora şi retur, în vederea efectuării dializei în unităţile sanitare situate în alt judeţ decât cel de domiciliu al persoanei respective;transportul copiilor dializaţi cu vârsta cuprinsă între 0 - 18 ani şi a persoanelor peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulţi se efectuează în baza contractelor încheiate între casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îşi au domiciliul persoanele dializate şi unităţile medicale specializate aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate din judeţul de domiciliu;
 • La externare, bolnavii cu fracturi ale membrelor inferioare imobilizate în aparate gipsate, ale centurii pelviene, coloanei vertebrale, bolnavi cu deficit motor neurologic major, bolnavi cu amputaţii recente ale membrelor inferioare, bolnavi cu stări casectice, bolnavi cu deficit motor sever al membrelor inferioare, arteriopatie cronică obliterantă stadiul III si IV, insuficienţă cardiacă clasa NYHA III si IV, status postrevascularizare miocardică (prin by-pass aorto-coronarian) şi revascularizare periferică (by-pass aorto-femural, etc), malformaţii vasculare cerebrale (anevrisme, malformaţii arterio venoase) rupte neoperate, malformaţii vasculare cerebrale (anevrisme, malformaţii arterio venoase) operate, alte hemoragii subarahnoidiene de natură neprecizată, tumori cerebrale operate, hidrocefalii interne operate şi care necesită transport la externare, nefiind transportabili cu mijloace de transport convenţionale, pot fi transportaţi inclusiv în alt judeţ;
 • Transportul de la şi la domiciliu al bolnavilor cu talasemie majoră în vederea efectuării transfuziei.