Prezentare SAJ Teleorman

Serviciul de Ambulanță Județean Teleorman deserveşte 380123 locuitori ai judeţului prin cele 5 substații localizate în Alexandria, Roşiorii de Vede, Turnu Măgurele, Videle şi Zimnicea.

Aria deservită de fiecare substație :

  • Alexandria = 1972 kmp
  • Roşiorii de Vede = 1200 kmp
  • Turnu Măgurele = 1100 kmp
  • Videle = 850 kmp
  • Zimnicea = 750 kmp

Distanța între fiecare substaţie și punctul cel mai îndepărtat din aria de deservire :

  • Alexandria = 40 km - Prunaru
  • Roşiorii de Vede = 54 km - Baldovineşti
  • Turnu Măgurele = 45 km - Smârdan
  • Videle = 41 km - Gratia
  • Zimnicea = 38 km - Vânători

"Serviciile de ambulanță judetene sunt servicii publice cu personalitate juridică și au ca scop principal acordarea asistenței medicale de urgență si transportul medical asistat, utilizând, după caz, personal medical superior şi/sau mediu calificat la diferite niveluri, precum și conducători auto formați ca ambulanțieri.

Serviciile de ambulanță județene şi al municipiului Bucuresti au în structura lor două compartimente distincte: (1) compartimentul de asistență medicală de urgență şi transport medical asistat şi (2) compartimentul de consultații de urgență şi transport sanitar neasistat.

Compartimentul de asistență medicală de urgență are în dotare ambulanțe tip B şi C şi alte mijloace de intervenție autorizate în vederea asigurării asistenței medicale de urgență cu sau fără medic. Compartimentul de asistență medicală de urgență efectuează şi transporturi medicale asistate ale pacienților critici şi ale celor cu accidentări sau îmbolnăviri acute, care necesită supraveghere din partea unui asistent medical ori medic şi monitorizarea cu echipamentele medicale specifice. Compartimentul de asistență medicală de urgență funcționează în regim de asteptare şi este finanțat de la bugetul de stat pe bază de programe, din donații şi sponsorizări. Compartimentul de asistență medicală de urgență are în organigramă personal medical cu studii superioare, personal medical cu studii medii, ambulanțieri, operatori registratori de urgență şi dispeceri/radiotelefonişti, precum şi alte categorii de personal necesare funcționării compartimentului.

Compartimentul de consultații de urgență şi transport sanitar funcționează ca structură distinctă în cadrul serviciilor de ambulanță județene, având in organigrama sa personal medical cu studii superioare, personal medical cu studii medii, conducători auto ambulanţieri şi alte categorii de personal necesare funcţionării acestuia.

În dotarea compartimentului de consultaţii de urgență şi transport sanitar se află ambulanţe tip A1 şi A2, precum şi alte mijloace de transport autorizate conform standardelor şi reglementărilor naţionale şi europene, precum şi autoturisme de transport pentru medicii de gardă în vederea efectuării consultaţiilor la domiciliu.

În cadrul compartimentului de consultaţii de urgență şi transport pot efectua gărzi şi medici de familie din afara structurii serviciilor de ambulanţă.

Coordonarea activităţii de consultaţii de urgenţă se face prin dispeceratul medical de urgenţă, aceasta putând fi realizată, unde este posibil, în colaborare cu medicii de familie.

Compartimentul de consultaţii de urgență şi transport sanitar neasistat funcţionează în regim de gardă şi/sau ture de cel mult 12 ore. Activitatea de transport sanitar neasistat va fi efectuată de ambulanţieri şi asistenţi sau doar de ambulanţieri, dupa caz."

Extras din Legea nr. 95/2006

Album - SAJ Teleorman